Кошторис 2018 року

Кошторис 2018

Кошторис 2018

Видатки на відрядження

Оплата електроенергії

Оплата послуг (крім комунальних)

Оплата праці працівників бюджетних установ

Оплата природного газу

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Продукти харчування

Розрахунок по КЕК 2730 “Інші виплати населенню”

Розрахунок но КЕК 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку